Hopp direkte til innhold

Høring av endring i forskrift om havner og farvann på Svalbard – fjerning av losbordingsfeltet i Bellsund

Kystverket foreslår å fjerne losbordingsfeltet og den tilhørende innseilingskorridor i Bellsund på Svalbard. Vi sender derfor på høring forslag til endring av forskrift.

Saksnummer: 2021/4235-6

Etter at driften i Svea ble nedlagt kan ikke Lostjenesten lenger levere lostjenester fra Svea, og må i fremtiden operere kun ut fra Longyearbyen losstasjon. Det fremgår ikke direkte av forskriften eller av sjøkartet at losbordingsfeltet i Bellsund kun betjener bulkbåter (kullbåter) til Svea. Det kan derfor være misvisende for fartøyene som anløper Svalbard at losbordingsfeltet i Bellsund fortsatt er angitt i forskriften, selv om kulldriften i Svea er avviklet. Losbordingsfeltet i Bellsund og den tilhørende korridoren må derfor formelt avvikles.

Vi sender derfor på høring forslag til forskrift om endring av forskrift 12. mars 2021 nr. 721 om havner og farvann på Svalbard.

 

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til Kystverket innen 24. mars 2022.
Merknader kan sendes

  • per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund 
  • per e-post til post@kystverket.no eller
  • digitalt (orgnr. 874783242) - se skjema under 

    Vennligst merk svaret med vår referanse 2021/4235.


Høringsfrist: 24. mars 2022


Spørsmål om høringen kan rettes til: 

Det er STENGT for innsending av innspill.

Til toppen