Hopp direkte til innhold

Innseiling Borg

Av hensyn til fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet skal Kystverket gjøre innseilingen til Borg havn, som ligger i Hvaler og Fredrikstad kommune i Viken fylke, bredere og dypere.

Utbedring av seilingsleden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn ved Fredrikstad har sin bakgrunn i at det er en krevende seilas. Det er flere utsatte områder i leden med utstikkende grunne som gjør at fartøyene må foreta mange kursendringer. I Røsvikrenna er det til tider sterk strøm, dette sammen med sidevind og en smal led gjør denne delen av seilasen ekstra krevende. Trafikken er i dag strengt regulert med begrensninger blant annet på sikt, natt og dag seilas, bruk av taubåt, farlig last og begrensninger ut fra skipstørrelse. 

imageo5gyc.png
Seilingsleden Røsvikrenna med Borg havn
og Øra industriområde midt i bildet.


Seilingsleden skal utvides fra 90 meter til 150 meter og utdypes fra 11,5 meter til 13 meter. Det skal også etableres ny snuplass.

Utbedringen av seilingsleden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn i Fredrikstad er delt i 2 tiltaksområder, disse er Borg havn, Røsvikrenna (Borg I) og Vidgrunnen-Røsvikrenna (Borg II). 

Prosjektmål

Formålet med tiltaket er å gjøre seilasen gjennom Røsvikrenna tryggere. Tiltaket skal derfor totalt sett bidra til og bedre fremkommeligheten gjennom Røsvikrenna og derigjennom 

  • Redusere sannsynligheten for grunnstøtinger
  • Redusere sannsynligheten for sammenstøt
  • Redusere sannsynligheten for miljøforurensning i et område med nærliggende naturreservat
  • Øke forutsigbarhet i transportutviklingen
  • Ivareta status som stamnetthavn

Beskrivelse av tiltaket

Utdypingen av farleden i Røsvikrenna skal skje ved mudring. Deler av massene skal legges i strandkantdeponi hos Frevar KF på Øra og deler av massene skal deponeres i sjø. Eksisterende navigasjoninnretninger vil bli oppgradert. Det vil i gjennomføringsfasen bli satt opp midlertidige navigasjonsinnsetninger dersom noen av de eksisterende navigasjonsinnretninegene må tas vekk.  

 

Til toppen