Hopp direkte til innhold

Skal du søke om tillatelse etter havne- og farvannsloven?

  • Sette opp farvannsskilt eller navigasjonsinnretninger?

    Farvannsskilt omfatter varsels-, forbuds- og opplysningsskilt. Navigasjonsinnretninger er fyrlys, sjømerker, lykter, radarsvarere, radionavigasjonssystemer og AIS-navigasjonsinnretninger. Begge gir veiledning til dem som ferdes på sjøen. Man må ha tillatelse fra Kystverket for å sette opp, fjerne, …
Til toppen