Hopp direkte til innhold

Veiledning til utfylling av søknad

Søknaden må inneholde:

  • hvilket farvannsskilt eller navigasjonsinnretning søknaden gjelder

  • hvor farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen ønskes satt opp, legg ved kart og geografiske koordinater (oppgitt i WGS 84 DD MM.MMM)

  • en vurdering av hvilken betydning oppsett, fjerning, endring eller flytting av farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen vil ha for sjøverts ferdsel, og andre opplysninger som er nødvendige for behandling av søknaden

  • hvem som eier eller skal eie farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen og ev. andre som måtte ha ansvar for farvannsskiltet eller navigasjonsinnretningen.

Bruk av kart i søknaden

Dersom farvannsskiltet skal gi opplysninger om kabel, ledning e.l., så bør også kabelen tegnes inn i kartet. Kystverket sin kartløsning Kystinfo kan gjerne brukes. I kartløsningen kan tegneverktøyet «Linje» brukes til å angi både kabeltrasé og ønsket plassering av farvannsskilt.

Et par tips er å navngi linjer og punkter, eller benytte ulike farger på disse, slik at det blir greit å forstå innholdet. De inntegnede traséene og angivelse av ønsket skiltplassering kan deles med Kystverket, se eksempel i skjermdumpen under, evt. kan man ta en utskrift av kartet som legges ved søknaden.

Illustrasjon fra KystInfo.png

Figur 1: Når de aktuelle dataene (linjer/punkter/polygoner) er tegnet inn, kan disse deles. Trykk på deleknappen (1), velg kopier lenke (2) og kopier lenken inn i søknaden/e-posten (3). (kilde: Kystinfo)

Til toppen