• Døpte to nye losbåter

    12.07.2011 | Artikkel | Los

    losbåtflåte ”Los 122” og ”Los 121” ble døpt 26. og 27. august. Båtene blir stasjonert ved losstasjonene i Sandnessjøen og Tromsø.

  • Nordland

    14.06.2019 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking