• Døpte ny losbåt

    25.11.2013 | Artikkel | Los

    mandag 25. november døpt i Haugesund. Losbåten erstatter "Los 109" som har tjenestegjort ved Karmøy losstasjon siden 1999.

  • Døpte losbåt i Tananger

    27.08.2013 | Artikkel |

    offisielt døpt. Losbåten har vært i operativ drift i Sør-Rogaland siden den ble levert til Tananger losstasjon i mai.