• Skal lede sekretariatet for Oljevern- og miljøsenter

  09.11.2015 | Artikkel | Akutt forurensning

  Samferdselsdepartementet har ansatt Kystverkets Lene Gjelsvik som leder for det midlertidige sekretariatet for oljevern- og miljøsenteret i Lofoten/Vesterålen.

 • Beredskapssenterets kurs og øvelseskalender

  18.03.2020 | Seksjon | Akutt forurensning
 • Avgjørende å få testet nytt utstyr med olje og vann

  14.08.2015 | Artikkel |
 • Varsling om akutt forurensning

  22.01.2020 | Artikkel | Beredskap

  dette på nødnummer 110 (brannvesenet). For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller Hovedredningssentralen (HRS). Offshorevirksomheten varsler HRS og/eller Petroleumstilsynet. I tillegg finnes

 • Nasjonale senter

  12.07.2019 | Artikkel |

  regionane er det etablert ulike senter som utfører nasjonale oppgåver på bestilling frå Kystdirektøren. I tillegg har etaten Beredskapssenteret og BarentsWatch-senteret som begge rapporterar til hovudkontoret

 • Hovudkontoret

  12.07.2019 | Artikkel | Om Kystverket

  Hovudkontoret (HK) er Kystverket sin sentraladministrasjon. HK ligg i Ålesund, medan HK sin beredskapsavdeling og IKT-senter er lokalisert i Horten.

 • Diesel- og hybridoljer

  17.11.2017 | Seksjon | Beredskap | Oljevern

  SINTEF har levert et omfattende materiale som gir dybdekunnskap om oljenes kjemiske sammensetning og hvordan de forventes å oppføre seg ved et utslipp til sjø. Også giftigheten til de ulike oljetypene

 • Årsrapport 2018

  Om Kystverket
 • Diesel- og hybridoljer

  17.11.2017 | Seksjon | Beredskap | Oljevern

  SINTEF har levert et omfattende materiale som gir dybdekunnskap om oljenes kjemiske sammensetning og hvordan de forventes å oppføre seg ved et utslipp til sjø. Også giftigheten til de ulike oljetypene

 • Årsrapport 2017

  Om Kystverket