• Høring

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket har sendt på høring forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift og forskrift om publisering av opplysninger

 • Høyringar

  12.02.2014 | Seksjon | Om Kystverket

  Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

 • Kystverkets høyringar

  09.02.2012 | Seksjon | Høringer | Regelverk
 • Ny veileder ute til høring

  14.04.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak | U-864 | Øvelser

  Veilederen som vil bidra til å styrke beredskapen i miljøsårbare områder, er nå ute på høring.

 • Høringsliste.PDF

  | 53 kB
 • Høringsbrev.pdf

  | 89 kB
 • Høringsinstanser.pdf

  | 241 kB
 • Åpen høring: EUs skipsfartsstrategi

  26.03.2015 | Artikkel | Internasjonalt arbeid
 • Høring om fiskefartøy

  12.07.2011 | Artikkel |

  Forslaget om å bruke fiskefartøy i oljevernberedskapen er nå sendt ut på høring. – Det er gledelig at denne saken nå er kommet så langt, og vi imøteser iverksettelsen som utvilsomt vil være med å styrke

 • Sjøtrafikkforskriften på høring

  04.12.2017 | Artikkel | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) er nå ute på høring. Høringsfristen er 5. mars 2018.