• Hovudkontoret

    12.07.2019 | Artikkel | Om Kystverket

    Hovudkontoret (HK) er Kystverket sin sentraladministrasjon. HK ligg i Ålesund, medan HK sin beredskapsavdeling og IKT-senter er lokalisert i Horten.