• Samarbeid om kjøp av droner styrker beredskapen

  31.08.2018 | Artikkel | Beredskap | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern gått til innkjøp av fem drone-systemer som skal brukes til miljøovervåkning. Kystvakten vil være operatør av dronene, som skal

 • Innkjøp og anskaffelser

  20.11.2019 | Artikkel | Om Kystverket

  Kystverket er en offentlig etat, og følger Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. 

 • Ingen ulovlige anskaffelser under ”Godafoss"- aksjonen

  24.06.2014 | Artikkel |

  sin fulle rett til å gjennomføre direkte anskaffelser i startfasen av oljevernaksjonen etter ”Godafoss”- forliset, slår Klagenemda for offentlige anskaffelser fast.

 • Inviterer til leverandørkonferanse

  18.05.2016 | Artikkel | News | Rederi

  Kystverket har nå ute anskaffelse av nytt multifunksjonelt fartøy på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Onsdag 25. mai arrangeres leverandørkonferanse i Ålesund. 

 • Nytt oljevernutstyr

  10.10.2011 | Artikkel |

  Kystverket går nå til anskaffelse av flere oljeopptagere, oljelenser, radarbasert system for oljedeteksjon og oljevernbåt. Anskaffelsen er den siste i investeringsprogrammet for oljevernutstyr som gjennomføres

 • Hvor og når

  02.03.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Havner

  planleggingsfasen. Når alle planer og tillatelser er godkjente vil Kystverket og Harstad kommune konkurranseutsette selve utførelsen av prosjektet, jfr. Lov om offentlige anskaffelser. Estimert oppstart av anleggsarbeidene

 • Hvor og når?

  10.10.2014 | Artikkel | Farled, fyr og merker

  planleggings- og prosjekteringsfasen. Når reguleringsplanen er godkjent og alle tillatelser er gitt vil Kystverket konkurranseutsette selve utførelsen av prosjektet, jfr. Lov om offentlige anskaffelser.

 • Nytt oljevernutstyr

  13.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket skal gå til innkjøp av materiell til statens beredskap mot akutt forurensning. Anskaffelsen er et ledd i Fiskeri- og kystdepartementets bevilgninger til bedre oljevernmateriell.

 • Nye kystverkfartøy på Doffin

  07.06.2013 | Artikkel |

  Kystverket skal anskaffe nytt fartøy, og er nå på Den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser i Norge, Doffin, med henvendelse til potensielle leverandører. Avtalen som skal inngås innebærer opsjon

 • Administrativ veileder Akutt forurensing

  Beredskap

  beredskapen mot akutt olje- og kjemikalieforurensning, og deres lokale kunnskap og innsats under aksjoner er avgjørende for resultatet. Denne veilederen gir retningslinjer for ivaretakelsen av den kommunale