Hopp direkte til innhold
Sortering på

Søkeresultat

fra boka Norske fyr.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Norsk fyrliste beskriver maritime navigasjonsmerker som gir lyssignaler på land og i sjøen, samt...

Fag Publisert Oppdatert

Midt inne på den langstrakte og idylliske øya Jomfruland utenfor Kragerø kneiser to fyrtårn høyt...

Artikkel Publisert Oppdatert

Fruholmen fyr er regnet som verdens nordligste og Finnmarks eldste fyrstasjon. Trelastfarten på...

Artikkel Publisert Oppdatert

Tranøy fyr har lyst lei inn Vestfjorden i over 150 år.

Artikkel Publisert Oppdatert

20. oktober 2017 var det 150 år sidan lykta i fyret på Ona lyste for første gong.

Artikkel Publisert Oppdatert

De er kanskje avbemannet, men interessen for å overnatte på et fyr er det ingenting å si på.

Feature Publisert Oppdatert

Standarden for norske flytende sjømerker, bøyer og staker, er i tråd med IALA’s maritime...

Fag Publisert Oppdatert

Utsira fyr markerte 175 år med å tenne det gamle fyrlinseapparatet fra 1890.

Artikkel Publisert Oppdatert

Helt fra 1825 har det stått sjømerke som veiledning for sjøfarende på øya Låven i Mandal kommune....

Artikkel Publisert Oppdatert

Etterretning for sjøfarende (Efs) er en informasjonstjeneste fra Kartverket, Sjødivisjonen. I Efs...

Fag Publisert Oppdatert

Grip fyr _int 5.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0024-ed.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0033-ed.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0037-Frode.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0077-Frode P.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0188-ed.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

tranøy fyr_3.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Ryvingen_fyr_kl_23-30,_21_juni_2012.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

201711119_SLP_Ryvingen fyr (6).JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

201711119_SLP_Ryvingen fyr (3).JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

201711119_SLP_Ryvingen fyr (2).JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Slettnes-Fyr-_nordkinn se.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Gjennom historien er det bygget over 200 fyrstasjoner i Norge, men det har aldri vært mer enn drø...

Fag Publisert Oppdatert

Helnes fyr

Last ned

Nordkapp og Helnes fyr - interessen for å bruke dette fyret er stort.

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Norges nordligste fastlandsfyr står støtt ved det brutale nordishavet. Du finner det på 71°Nord -...

Artikkel Publisert Oppdatert

ona fyr wikipedia.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

ona fyr wikipedia 2.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Ryvingen_fyr_wikimedia.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

201711119_SLP_Ryvingen fyr (8).jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

201711119_SLP_Ryvingen fyr (5).jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

201711119_SLP_Ryvingen fyr (4).JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Bremstein fyr 20170724 DSC07990.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0044-Frode P.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip-fyr_2016-06-08_0180-ed.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Tvistein_fyr_no.JPG

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Runde fyr

Last ned

En tur til Runde fyr kan gi deg følelsen av panorama. DNT tilbyr overnatting her.

Foto: Sindre Hansen

Bilde Publisert Oppdatert

Barøy fyr er kanskje et beskjedent kystled-fyr, med har en viktig og sentral plassering. Og har i...

Artikkel Publisert Oppdatert

LS 2013 Tranøy fyr 01 web.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Ona fyr i blomsterprakt_foto Haldor Sæther.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Alnes fyr

Last ned

Alnes fyr ligger på Godøy i Giske kommune, Møre og Romsdal.

Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Standarden for de norske flytende sjømerkene, bøyer og staker, er i tråd med IALAs maritime...

Fag Publisert Oppdatert

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt...

Artikkel Publisert Oppdatert

Kystverket har ansvar for det nasjonale AIS-nettverket AIS Norge, som gir kontinuerlig oversikt a...

Fag Publisert Oppdatert

norsk loskart.png

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Maia_Hansen_og_Turid_Hansen_paa_Fruholmen_fyr.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Bremstein fyr 20170724 DSC07996 fra utenfor kaia.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Bremstein fyr 20170724 DSC07950_frode pilskog.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

pano_bredde_to_fyr__lars verket.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip fyr _ trapp til fyrlykt.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Grip_Fyr_-_NB_MS_G4_0011.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

1024px-Barøya_med_fyr, Helge Høifødt.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

31 leverandører kjempet om å vinne oppdraget med å sikre GNSS-signal i innovasjonspartnerskap med...

Nyhet Publisert Oppdatert

landsverneplan-for-maritim-infrastruktur.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

landsverneplan-for-maritim-infrastruktur.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Det var mye aktivitet over Skagerrak, da overvåkningsfly fra seks land lette etter ulovlige utsli...

Nyhet Publisert Oppdatert

Søndag 12. juli er det ti år siden Norges første nasjonale satellitt, AISSat-1, ble skutt opp for...

Nyhet Publisert Oppdatert

Norske losstasjoner.jpg

Last ned
Bilde Publisert Oppdatert

Enkelte skip som går langs norskekysten har med seg mer historie i lasten enn andre. M/S Gamle...

Nyhet Publisert Oppdatert

retningslinjer-for-utforming-tekniske-krav-til-og-plassering-av-navigasjonsinnretninger-2013.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Ny funksjonalitet gjør det stadig lettere og tryggere å navigere for båtfolk langs kysten vår.

Nyhet Publisert Oppdatert

Oppsummering av Sjøsikkerhetsanalysen 2014

Last ned

Sjøsikkerhetsanalysen 2014: Kystverkets oppsummering med vurderinger og anbefalinger.

Rapport Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: Anders Røeggen/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Eierskapet til norske havner ligger i hovedsak til kommunene, med enkelte innslag av privat eierskap. Etter regionreformen har også fylkeskommunene kommet inn som en eier av havneinfrastruktur. Det er en betydelig variasjonsbredde i organisering av eierskap, drift og forvaltning i norske havner.

Tema

Fredag 14. juli 2017 ble Kystverkets satellitter NorSat-1 og NorSat-2 skutt opp med en russisk...

Nyhet Publisert Oppdatert

20130101 Retningslinjer_for_utforming_tekniske_krav_til_og_plassering_av_navigasjonsinnretninger utgitt av HK.pdf

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Retningslinjer for utforming, tekniske krav til og plassering av navigasjonsinnretninger

Last ned

2013

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Fyrlyktene har vist vei langs norskekysten siden slutten av 1800-tallet. Nå skiftes mange ut med...

Nyhet Publisert Oppdatert

Tiltaksanalyse

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Vurdering av forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

Rapport Publisert Oppdatert

Her kan du melde inn hendelser hvor skip seiler ulovlig i norsk farvann og/eller bryter reglene o...

Varsle Publisert Oppdatert

Interessentanalyse

Last ned

Delrapport til Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Interessentanalyse for innspill til forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

Rapport Publisert Oppdatert

hekkingen-bygg.jpg

Last ned

Oversiktsbilde over Hekkingen fyr.

Bilde Publisert Oppdatert

Runde fyr

Last ned

Overnatting - utleid til DNT

Foto: Sindre Hansen

Bilde Publisert Oppdatert

Endringer i rutetiltakene

Last ned

Endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone fra 1. juni 2021

Brosjyre Publisert Oppdatert

Til tross for pandemien var det i 2020 en liten økning i trafikk med lasteskip, som følge av åpne...

Nyhet Publisert Oppdatert

Konferansen skal stryke norsk oljevern ved å være en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning.

7.-8. september 2022, kl 8:30-12:30. Svolvær

Sjøtrafikkforskriften inneholder seilingsregler i bestemte farvann langs kysten og ved Svalbard,...

Fag Publisert Oppdatert

Norsat-3 - ny norsk mikrosatellit

Last ned

Norsat-3 går nå i bane rundt jorda og leverer data som styrker Kystverkets arbeid med havovervåkning. Den bidrar også til økt samfunnsnytte for alle norske etater med operative ansvar til sjøs.

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert
SafeSeaNet Norway

Bestill los og send myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Økt skipstrafikk, mer aktivitet i kyst- og havområdene, større klimautfordringer, og ny teknologi...

Nyhet Publisert Oppdatert

Store Torungen fyr

Last ned

Foto: Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Norge har innført sanksjoner mot Russland som en følge av invasjonen av Ukraina og fra og med i...

Nyhet Publisert Oppdatert

I samsvar med bilaterale avtaler mellom Russland og Norge har Øvelse Barents i mer enn 20 år med...

Nyhet Publisert Oppdatert

Ved innseglinga til Florø klorer eit hus seg til eit skjer. På alle sider ligg sjø. I over 150 år...

Artikkel Publisert Oppdatert

Økt skipstrafikk, mer aktivitet i kyst- og havområdene, større klimautfordringer, og ny teknologi...

Nyhet Publisert Oppdatert

Kystverket har på oppdrag for Samferdselsdepartementet utarbeidet en helhetlig sjøsikkerhetsanaly...

Nyhet Publisert Oppdatert

På Larvikkysten, ligger de skumle Rakkebåene – en av de mest utfordrende passasjene langs kysten ...

Artikkel Publisert Oppdatert

Alnes fyr

Last ned

Alnes fyr. Ligger på Godøy i Giske kommune, Møre og Romsdal.

Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sletringen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Sandvikodden fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Forebyggende sjøsikkerhet i norske farvann - i dag og frem mot 2040

Last ned

Sjøsikkerhetsanalysen 2014 i brosjyreformat

Brosjyre Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Makkaur fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Alnes fyr

Last ned

Foto: Olav Helge Matvik/Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Det norske regelverket for maritim sikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU. Her...

Fag Publisert Oppdatert

På routeinfo.no kan navigatører laste ned referanseruter for navigasjon til alle større norske...

Fag Publisert Oppdatert

Kystdirektør Einar Vik Arset taler under dåpen av OV Hekkingen. Bak står avdelingsdirektør for rederi, fyr og sjømerking i Kystverket, Trond Røren, og gudmor Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Last ned

Kystdirektør Einar Vik Arset taler under dåpen av OV Hekkingen. Bak står avdelingsdirektør for rederi, fyr og sjømerking i Kystverket, Trond Røren, og gudmor Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Foto: Kystverket/Sveinung Nedregotten

Bilde Publisert Oppdatert

Kunsten å skape attraktive havner

Last ned

Foredrag på KHK 2021, ved Kjell-Olav Gammelsæter, Norske Havner

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldeportal der skipsfarten bestiller los og sender myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner.

Tema

Arbeidet med maritim sikring har som mål å forhindre tilsiktede uønskede handlinger mot skip og havneanlegg. Kystverket har ansvaret for at regelverket for maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg.

Tema

Last ned forvaltningsplan for Ytre Møkkalasset fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Lurer du på hva et spesielt sjømerke betyr? Hva forteller ei fyrlykt? Hva er forskjellen på et fyr og ei lykt? Og hvordan er sjøvegen i Norge merket? Det kan du lese mer om her.

Tema

Last ned forvaltningsplan for Grønningen fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverket finansieres delvis gjennom avgifter fra fartøy som seiler i norsk farvann eller til...

Fag Publisert Oppdatert

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fr...

Fag Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Myken fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Kystverket deltar i en rekke internasjonale fora innenfor våre fagområder.

Fag Publisert Oppdatert

Det er knappe 2000 fyrlykter langs norskekysten. De aller fleste er satt opp for å gi lys i...

Fag Publisert Oppdatert

Pedersen, Fredrik

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Gjevang, Geir

E-post:

Mobil: +4791719413

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Trondsen, Jan Ronald

E-post:

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Molnes, Jarl Stig

E-post:

Mobil: +4792401316

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Olsen, Johnny

E-post:

Stilling: Skipsfører

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Lilleeng, Gunnar

E-post:

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Landsverk, Gustav

E-post:

Mobil: +4741666635

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Kristensen, Håkon

E-post:

Mobil: +4746813698

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Natland, Hege Kristin

E-post:

Mobil: +4799573715

Stilling: Seksjonssjef

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Larsen, Ansgar

E-post:

Mobil: +4797152992

Stilling: Ingeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Male, Bernt Arild

E-post:

Mobil: +4794855057

Stilling: Skipsfører

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Relling, Bjørn

E-post:

Mobil: +4797746150

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Strand, Einar

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Olson, Eivind

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Jøsvoll, Ellinor

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Rasmussen, Kay Ole

E-post:

Mobil: +4795767451

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Benjaminsen, Kolbjørn

E-post:

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Robberstad, Lars

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Torskangerpoll, Lasse

E-post:

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Strømmen, Magnus

E-post:

Mobil: +4797110155

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Breivik, Marius

E-post:

Mobil: +4799458536

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Hausevik, Martin

E-post:

Mobil: +4795025900

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Løken, Martinus

E-post:

Mobil: +4798883921

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Oksnes, Mathias Paulsen

E-post:

Stilling: Lærling (reform 94)

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Husaas, Mathilde

E-post:

Mobil: +4797574188

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Blindheim, Mats Kalsnes

E-post:

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Hansen, Steinar

E-post:

Mobil: +4741765255

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Ditlevsen, Stian

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Jørgensen, Stian

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Johansen, Terje Inge

E-post:

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Jansen, Thore

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Sperre, Oskar Nikolai

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Hjønnevåg, Ove

E-post:

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Berge, Per Arne

E-post:

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Lomheim, Per Martin

E-post:

Stilling: Fagarbeider

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Gjelsvik, Robert

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Skjong, Robert

E-post:

Mobil: +4791125610

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Holgersen, Roger

E-post:

Mobil: +4748012362

Stilling: Seksjonssjef

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Venæs, Tore

E-post:

Mobil: +4791625371

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Nygaard, Trond

E-post:

Mobil: +4791640178

Stilling: Maskinist

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Rønes, Trond

E-post:

Mobil: +4746820052

Stilling: Seniorkonsulent

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Kristiansen, Rune

E-post:

Mobil: +4748894764

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Bjørdal, Simone

E-post:

Mobil: +4795948805

Stilling: Senioringeniør

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Eliassen, Sondre Oskar

E-post:

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Sjåvik, Stein

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Dybvik, Mette

E-post:

Mobil: +4790506622

Stilling: Seniorrådgiver

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Andorsen, Ulf Johannes

E-post:

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Kristoffersen, Vidar

E-post:

Mobil: +4793066577

Stilling: Skipsfører

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Lervik, Vidar

E-post:

Mobil: +4792012828

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Grov, Werner

E-post:

Mobil: +4748281893

Stilling: Skipsfører

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Andreassen, Willy Lasse

E-post:

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Stokkan, Alexander

E-post:

Mobil: +4799265192

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Robins, Alex

E-post:

Mobil: +4790915387

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Knotten, Anders Magne

E-post:

Mobil: +4799419520

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Gutvik, Anders

E-post:

Stilling: Styrmann

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

Gridseth, Andor

E-post:

Mobil: +4793433705

Stilling: Fagarbeider m/fagbrev

Virksomhetsområde: virksomhetsområdet for transport, havn og farlei

Enhet: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking

Ansatt

retningslinjer-for-bruk-av-aisnavigasjonsinnretninger-2019-.pdf

Last ned

Retningslinjer for bruk av AIS-navigasjonsinnretninger. Gir veiledning og retningslinjer for bruk av slike navigasjonsinnretninger, slik at navigasjonsveiledning blir ensrettet overfor brukere og søkere får forenklet søknadsprosess.

Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Skrova fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Bøkfjord fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Åsvær fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

AISSat.jpg

Last ned

AISSAT

Foto: FFI_NASA_Norsk Romsenter_nyhetsgrafikk.no

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Kjølnes fyr

Last ned

Foto: /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Alnes fyr

Last ned

Foto: Olav Helge Matvik /Kystverket

Bilde Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Store Færder fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Last ned forvaltningsplan for Vardø fyrstasjon

Last ned
Andre dokumenter Publisert Oppdatert

Hendelsesrapport 2019. Kystverket beredskap

Last ned

Rapporten om hendelser håndtert av Kystverket utgis årlig, og er basert på data som er registrert i Kystverkets krisestøttesystem (KystCIM). Her registreres hendelser med akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, og hendelser med gjenstander som drifter i skipsleden og kan utgjøre fare for skipstrafikken.

Til toppen