• Utviklinga i losforhandlingane

  07.10.2011 | Artikkel |

  Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) forventar at YS Stat sørger for at losane svarer på førespurnadane fra losformidlingen og bidrar til at trafikken kan gå som normalt.

 • Endringer i SafeSeaNet havnemodul

  26.03.2015 | Artikkel |
 • Kurset i håndtering av gass

  11.01.2014 | Artikkel |

  praktisk opplæring i håndtering av gass. Mannskapene på Kystverkets fartøy jobber til daglig med større eller mindre oppdrag der bruk av gass er en dagligdags oppgave.

 • Om avgifter

  27.12.2019 | Artikkel | Avgifter | Regelverk

  Alle fartøy som ønsker en eller flere årsavgifter må bestille disse gjennom SafeSeaNet Norway før årsskiftet. Det vil bli utsendt faktura på grunnlag av bestillingen.

 • Forskrift om gjennomføring av havneforordningen fastsatt

  25.06.2019 | Artikkel | News | Regelverk

  av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/352 av 15. februar 2017 om opprettelse av rammer for levering av havnetjenester og felles regler om økonomisk innsyn i havner. Forskriften trer i kraft

 • Losberedskapsavgift

  27.12.2019 | Artikkel | Akutt forurensning | Avgifter | Los | Regelverk

  lospliktige fartøyer uansett om statslos nyttes eller ikke. Betalingsplikten inntrer når fartøyet passerer grensen for avgiftsbelagt farvann for inn- eller utseiling, eller når fartøyet tar statslos om bord utenfor

 • Statsbudsjettet: Styrker transportplanleggingen

  05.12.2014 | Artikkel | Stad skipstunnel

  For å øke planleggingskapasiteten i Kystverket foreslås en økning på 20 millioner kroner til transportplanlegging, noe som blant annet omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for Stad skipstunnel.

 • Folkemøte om utdjuping i Vatlestraumen

  11.05.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker
 • Vilkår for bruk av farledsbevis

  12.11.2019 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk
 • Si din mening om internasjonale administrative krav

  21.06.2013 | Artikkel |