• Lokale begrensninger

  14.01.2020 | Artikkel | Los

  ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert losoppdrag. Et oppdrag som ikke ombefattes av retningslinjene blir betraktet som ett uvanlig losoppdrag og blir håndtert i henhold til

 • Besøks- og leveringsadresser

  26.09.2019 | Artikkel |
 • Lospliktig skipstrafikk

  22.02.2019 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten

 • Kontakt losoldermannskapene

  29.11.2018 | Artikkel |

  Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann.

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann.

 • Losene låner ut leilighetene til evakuerte på Svalbard

  20.01.2016 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket

  I forbindelse med lørdagens tragiske hendelse på Svalbard har Lostjenesten i Troms og Finnmark satt losleilighetene i Longyearbyen til disposisjon for befolkningen.

 • Cruisesesongen 2015 i gang

  05.06.2015 | Artikkel | Los

  ligger an til en nedgang i antallet cruiseanløp til norske havner i år. Nedgangen blir på mellom 10 og 20 %.

 • Slik blir cruisesesongen 2018

  14.05.2018 | Artikkel | Los | News

  fra 2016. 3,6 millioner cruisepassasjerer skal besøke norske farvann. Lostjenesten er godt forberedt og inne i sin høysesong.

 • Svalbard - Losplikt og Farledsbevis

  27.11.2015 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Fra 1. juli 2012 ble losloven og forskriftene under losloven gitt anvendelse på Svalbard. Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder dermed også på Svalbard.

 • Losplikt Svalbard

  14.01.2020 | Artikkel | Los

  Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.