• Reåpning av Fedje sjøtrafikksentral

  News | Sjøtrafikkovervåking
 • Åpnet fornyet sjøtrafikksentralFedje

  24.06.2016 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Fredag 24. juni foretok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen offisiell reåpning av Fedje sjøtrafikksentral. Sentralen har fått nytt overvåkingssystem og to nye radarer, en fornying som gir raskere og

 • Utvidelse av virkeområdet til sjøtrafikksentralenFedje

  29.11.2018 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking

  Fra 1. januar 2014 utvides virkeområdet til sjøtrafikksentralenFedje. Sammen med nye farvannsbegrensninger for området medfører dette en betydelig forbedring av sjøsikkerheten.

 • Har voktet Hordalandskysten i 25 år

  01.09.2017 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Fredag 1. september markerte Kystverket 25-års jubileet til Fedje sjøtrafikksentral. Siden oppstarten i 1992 har sentralen opplevd store endringer, med utvidelse av tjenesteområde og omfattende teknisk

 • Foreslår utvidet trafikkregulering i Hordaland

  10.10.2012 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 en utvidelse av virkeområdet til Fedje sjøtrafikksentral fra 2014.

 • Får nye radarer for utvidet sjøtrafikkovervåking på Vestlandet

  20.06.2018 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  Vestlandet. Innen 2022 skal sjøtrafikksentralenes tjenesteområder utvides til Sogn og Fjordane for å øke sjøsikkerheten for skipstrafikk i utvalgte risikoområder fra Fedje til Kristiansund. 

 • Endringer i sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2019

  02.01.2019 | Artikkel | Geodata | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Endringene innebærer blant annet at det gjøres en mindre justering av tjenesteområdet til sjøtrafikksentralenFedje ved Marstein, samt at tjenesteområdet til Vardø reduseres ved innseilingen i Sørøysundet

 • Sikkerhetsavgift

  27.12.2019 | Artikkel | Avgifter | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverkets fire sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje finansieres av sikkerhetsavgifter fra skipsfarten. Sjøtrafikksentralene tilbyr informasjonstjenester, navigasjonsassistanse, og regulerer

 • Endringer i sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2014

  20.12.2013 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  trafikkseparasjonssystemet i virkeområdet til Kvitsøy VTS, utvidelse av virkeområdet til sjøtrafikksentralenFedje og fjerning av den påbudte seilingsleden i territorialfarvannet mellom Vardø og Nordkapp

 • Sjøtrafikksentraler

  06.11.2019 | Artikkel |

  Kystverket opererer fem sjøtrafikksentraler som regulerer og overvåker skipstrafikken i definerte tjenesteområder langs norskekysten.